Skip to the content

En utgångspunkt för miljöarbetet är, att i varje enskilt fall, göra en avvägning för hur vi på bästa sätt kan värna miljön. Genom att välja ekologiska och miljömärkta produkter och tjänster stödjer vi företag som tar ett tydligt miljöansvar. Vi anpassar även inköpen så att de gynnar det lokala företagandet och minskar behovet av långväga transporter. När det gäller resor strävar vi alltid efter att välja det mest miljövänliga ekonomiska alternativet.

Växel: +46 10 209 05 20
Felanmälan: service@vindico.se

 

Stockholmskontoret
Drivhjulsvägen 42
126 30 Stockholm

 

Göteborgskontoret
Bergfotsgatan 3A
431 35 Mölndal