Skip to the content

Vi väljer leverantörer och produkter med omsorg. 
Kvalificerad personal säkrar ett professionellt utförande från projektering till installation och överlämning. Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Växel: +46 10 209 05 20
Felanmälan: service@vindico.se

 

Stockholmskontoret
Drivhjulsvägen 42
126 30 Stockholm

 

Göteborgskontoret
Bergfotsgatan 3A
431 35 Mölndal