Skip to the content

Lokal kameraövervakning

En enkel lösning för ett slutet kamerasystem som kan innehålla både inom- och utomhuskameror för att identifiera, övervaka flöden eller upptäcka eventuella stölder.

  • Mjukvaror som vi arbetar med är t.ex. Milestone, Mirasys, Bosch m.fl.
  • Kameratillverkare som t.ex. SONY, Bosch, AXIS, HIKVISION, Pelco, Avigilon m.fl.

Kameraövervakning via larmcentral

Intelligenta kameror som detekterar intrång i övervakat område. Kamerorna är anslutna till en bemannad larmcentral som ser till att rätt åtgärder vidtas när ett larm utlöses.

Mobilt kameralarm

Ett portabelt och lättinstallerat kameralarm som vi hyr ut till exempelvis byggarbetsplatser, temporära verksamheter eller vid andra tillfälliga behov. Kameralarmet är anslutet till larmcentral som ser till att rätt åtgärder vidtas när ett larm utlöses.

Kameraövervakning för industri

Kameror som övervakar industriprocesser som är svåra eller omöjliga att bemanna. 

Inom dessa områden kan kameror användas som ett verktyg för operativ personal:

  • Kameror kan monteras i områden där det är omöjligt för personalen att vistas, exempelvis i en förbränningsanläggning
  • Vattentäta kapslingar i marin miljö, för att övervaka t.ex. hamnplatser
  • Värmekameror för att mäta temperatur
  • Eldstadskameror för att övervaka ugnar, förbränningsugnar och liknande, klarar upp till 1400 grader
  • Explosionssäkra kapslingar för alla typer av kameror

Växel: +46 10 209 05 20
Felanmälan: service@vindico.se

 

Stockholmskontoret
Drivhjulsvägen 42
126 30 Stockholm

 

Göteborgskontoret
Bergfotsgatan 3A
431 35 Mölndal